Informacje podstawowe

Ośrodek Wsparcia Specjalistycznego obejmujący swoją opieką dzieci,
osoby dorosłe niesłyszące, w spektrum autyzmu i dodatkowymi zaburzeniami
oraz ich rodziny.

Data założenia

15 grudnia 2006 roku

Adres Ośrodka

ul. Olszowa 12 lok 1, 03-703 Warszawa

Podstawowe działanie Ośrodka

Ośrodek otwarty jest 5 dni w tygodniu, w godzinach 9:00-17:00.
Zajęcia dydaktyczne odbywają się w godzinach 10:00-15:00.
Zajęcia prowadzone są przez pedagogów specjalnych i psychologów. Codziennie jest również zapewnione wsparcie asystenta.

Dodatkowe działanie Ośrodka

  • wyjścia kulturalno-uspołeczniające
  • imprezy okolicznościowe
  • wycieczki krajoznawcze