Działania

Realizacja programu i zadań

Dzięki prowadzonym zajęciom wychowawczo-terapeutyczno-dydaktycznym, zarówno grupowym jak i indywidualnym, w oparciu o opracowane programy, nasi podopieczni nabywają umiejętność wyrażania uczuć i reagowania na nie, poprzez dostrzeganie stanów emocjonalnych (ich określanie, rozumienie i identyfikację). Ponadto rozwijają potrzebę kontaktu
z innymi ludźmi, przyswajają sobie umiejętność koncentracji uwagi, usprawniają swoją koordynację wzrokowo-ruchową, uzyskują umiejętność skojarzeń wzrokowo-ruchowych,
wzbogacają sposoby komunikowania się oraz zasób słownictwa – znaków języka migowego, osiągają stymulację ogólnego rozwoju poprzez doskonalenie czynności samoobsługowych i nabycie umiejętności kontaktów społeczno-emocjonalnych. Nasz program i zadania realizujemy także w plenerze, w trakcie wyjść uspołeczniających i organizowanych turnusach rehabilitacyjno–edukacyjnych.

Wszystkie nasze działania bez ścisłej współpracy rodziców i opiekunów podopiecznych, nie mogłyby być właściwie ziszczone. Ich współuczestnictwo zarówno w zajęciach indywidualnych lub grupowych, a także w dodatkowych uroczystościach czy imprezach okolicznościowych uczy umiejętności współżycia ze sobą, służenia pomocą, wyrozumiałości
i tak trudnej powszechnie akceptacji niepełnosprawnych. Poza tym stwarza możliwość wymiany doświadczeń z kadrą pedagogiczną.

Dodatkowe działania Ośrodka

Kładziemy duży nacisk na wyjścia kulturalno-uspołeczniające. W ramach działań poza ośrodkiem, regularnie chodzimy na spacery, organizujemy wycieczki oraz wyjścia na wydarzenia kulturalne. Nasze wyjścia często są połączone z aktywnościami codziennego funkcjonowania, tj. zakupami w sklepie, kupnem biletów czy przejazd komunikacją miejską.

W ramach wspomnianych działań, między innymi:
Spacerujemy po najbliższym Parku Praskim, gdzie podopieczni mogą skorzystać z placu zabaw, huśtawek, zjeżdżalni i karuzel. Zwiedzamy również warszawskie ZOO, gdzie co roku coś się zmienia i przybywają nowe zwierzęta. Te wyjścia są bardzo atrakcyjne i pouczające. Powsin jest kolejnym miejscem chętnie odwiedzanym przez nas, gdzie w Parku Kultury
i Rozrywki można korzystać z placu zabaw, organizować różne zajęcia plenerze. Zawsze przy okazji zwiedzamy Ogród Botaniczny, który w zależności od pory roku inaczej wygląda.
Do tradycji naszej Fundacji należą też spacery po Łazienkach Królewskich, Parku Ujazdowskim i warszawskim Ogrodzie Botanicznym. Trakt Królewski, Starówka i Nowe Miasto
to kolejne miejsca, wybierane przez nas na przechadzki.
Uczestniczymy również w świętach narodowych, np. z okazji Święta Zmarłych odwiedzamy cmentarze i zapalamy znicze na grobach osób znanych publicznie, grobach rodzinnych
i zaniedbanych.
W miarę możliwości chodzimy do kin i teatrów. Trzeba zaznaczyć, że w przypadku naszych podopiecznych z niepełnosprawnością złożoną jest to bardzo trudne. Ku naszej uciesze, świadomość środowiska dotycząca osób z niepełnosprawnościami jest coraz większa. Za tym idzie również większa dbałość o dostępność miejsc i wydarzeń dla naszej grupy (napisy dla niesłyszących, tłumaczenia na język migowy, audiodeskrypcja)– stąd też staramy się korzystać, w miarę naszych możliwości, z różnych ofert instytucji kulturalnych.
Bardzo chcemy, by nasi podopieczni aktywnie uczestniczyli w życiu społecznym i kulturalnym.