Informacje podstawowe

Dane Fundacji

Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Dorosłym z Wadą Słuchu i Dodatkowymi Zaburzeniami „POKONAĆ CISZĘ”
Adres: ul. Markowska 18A lok. 32, 03-742 Warszawa
Telefon: 605 043 182
E-mail: pokonac.cisze@wp.pl
Data powstania: 29 lipca 2005 roku


Organizacja Pożytku Publicznego od dnia 22 kwietnia 2009 roku
Konto bankowe: Bank Pekao S.A. VI Oddział w Warszawie, ul. Brechta 3
Nr 36 1240 1082 1111 0010 0744 2640
NIP : 1132565461
KRS: 0000238363
REGON : 140209266
PKD 2004 : 9133 Z
PKD 2007 : 9499 Z

Na Zarząd Fundacji składają się

 Krystyna Skrzyńska – Prezes Zarządu
 Krystyna Roloff – Wiceprezes Zarządu
 Beata Wyszomirska-Domańska – Sekretarz Zarządu

Członkowie Zarządu

 Aleksandra Szorc
 Barbara Szczepaniuk
 Paulina Skrzyńska

Dane Ośrodka

Ośrodek Wsparcia Specjalistycznego
Adres: Olszowa 12 lok 1,03-703 Warszawa